Вашата оценка 5.00 от 1 гласа

Латвия

Благоприятното географско местоположение на Латвия и умереният климат позволяват целогодишен товарен превоз. Основните пристанища са разположени в Рига, Вентспилс и Лиепая, а по крайбрежието има няколко по-малки пристанища. Железопътният коридор между изток и запад позволява лесното преминаване на товари от вътрешна Латвия до основните й пристанища. В Рига има международно летище.

Телекомуникационният сектор на Латвия е частично национализиран. Броят на интернет потребителите значително нарасна от края на 90-те до средата на 2000-те; въпреки това тя все още е малко по-ниска от средната за Европейския съюз. Използването на мобилен телефон в Латвия е много по-голямо от използването на телефон с фиксирана линия.