Вашата оценка 5.00 от 1 гласа
Екскурзии и почивки до Singapore Wildlife

Singapore Wildlife

Дивата природа на Сингапур е изненадващо разнообразна, въпреки бързата си урбанизация. По-голямата част от фауната, която все още остава на острова, съществува в различни природни резервати като природния резерват Букит Тимах и резерватът на влажните зони Сунджи Булох.

През 1819 г., когато за първи път на острова е създаден британски търговски пост, Сингапур все още е почти изцяло покрит с тропически гори. През това време тя все още съдържаше флора, споделена с Малайския полуостров, но биоразнообразието на фауната дори тогава беше сравнително ниско. След създаването на търговския пост започна бързото обезлесяване поради отглеждането на културите. Обезлесяването на Сингапур до голяма степен завърши до 20-ти век. По някои оценки през последните 183 години има загуба на 95% от естествените местообитания на Сингапур.След обезлесяването на Сингапур над двадесет вида сладководни риби и 100 вида птици, както и редица от бозайниците са изчезнали локално. Оценка за 2003 г. е определила количеството на изчезналите видове над 28%.Екскурзии и почивки до Singapore Wildlife