Вашата оценка 0 от 0 гласа
Екскурзии и почивки до планината на Блаженствата

планината на Блаженствата

планината на Блаженствата  е един от най-красивите забележителности в района. От върха на Блаженствата планината, можете да видите по цялата обиколка на Галилейското езеро, както и тревисти хълмове, където Исус исторически трябва да се скитаха с трупа му от рибари и митари. Планината на Блаженствата по традиция е място, където Исус е постановил проповедта на планината: един от най-известните и най-контра-културни проповеди ("Благословен да бъде лошо"). Въпреки че не може да се каже със сигурност, че тя е една и съща планина, сегашната планината на Блаженствата е било избрано в чест на известния проповед. Някои смятат, че това е мястото, където Исус хранени на петте хиляди души, като се умножи пет хляба и две риби.Екскурзии и почивки до планината на Блаженствата