Вашата оценка 2.00 от 1 гласа
Екскурзии и почивки до област Войводина

област Войводина

Автономната област Войводина (на сръбски: Аутономна Покрајина Војводина; на унгарски: Vajdaság Autonóm Tartomány; на словашки: Autonomna pokrajina Vojvodina; на румънски: Provincia Autonomă Voievodina; на хърватски: Autonomna Pokrajina Vojvodina; на русински: Автономна Покраїна Войводина) е област в Северна Сърбия с център Нови Сад. Населението ѝ е около 2 000 000 души и е етнически разнородно, като над 25 различни групи съставляват около една трета от него. Във Войводина има шест официални езика.
Войводина се простира в Панонската низина и има площ от 21 500 км², на които живеят малко повече от два милиона души население. Главен град на автономната област е Нови Сад. Войводина е разположена на територията на три историко-географски области – Банат, Бачка и Срем.
Релефът на Войводина е предимно равнинен с изключение на Срем, където се намира планината Фрушка гора, и югоизточната част на Банат, където се издига Вършачката планина. Най-ниската точка на Войводина е 75 м, a най-високата – 641 м.
Основна артерия и хидрографски източник е река Дунав със своите притоци, която е основен транспортен коридор в цяла Централна Европа. Дължината на Дунав в сръбската част на реката, минаваща предимно през Войводина е 588 километра, като цялата тази дължина е плавателна. Плавателни са и притоците му Тиса (168 км), Сава (206 км) и Бегей (75 км). Между тях е прокопана цяла мрежа от канали за напояване, отводняване и транспорт. Каналът Дунав-Тиса-Дунав е най-важният от тях и има обща дължина от 939 км, от които 673 км са плавателни.
Най-висшият правен акт в Автономната област Войводина е Статутът на областта, хармонизиран с Конституцията на Република Сърбия. Най-висшето законодателно тяло е Областната скупщина, в която след свободни избори влизат 120 депутати, избирани само от територията на Войводина. В автономната област са равноправни всичките 6 служебни езици. Най-висшето изпълнително тяло е Изпълнителният съвет (на сръбски: покрајинска Влада ), който се състои от Председател на ИС и секретари.
Войводина е член на Съвета на европейските региони при парламента на ЕС, като първия, а засега и единствения регион, който е член, преди още държавата-майка да е член на ЕС или Съветът на Европа. Войводина е съосновател на еврорегиона ДКМТ (Дунав-Кереш-Мориш-Тиса), който обхваща не само Войводина, но и няколко области от Унгария и Румъния. Целта на този регион е сътрудничество в сферата на регионалната икономика, културата и екологичното развитие

 Екскурзии и почивки до област Войводина