Вашата оценка 0 от 0 гласа
Екскурзии и почивки до Московския Държавен университет

Московския Държавен университет

Московският държавен университет (Московский государственный университет) „М. В. Ломоносов”, отбелязван още с абревиатурата МГУ, е най-най-голямото висше учебно заведение на територията на цяла Русия. Също така то е и най-престижното. Приема се като обект на културно наследство на цялата страна.

Университетът разполага с 39 факултета. Предлага обучение на студенти по 128 специалности в направления, които обхващат единствено съвременни академични програми за висше образование. Учебно заведение има на разположение над 600 съоръжения и сгради. В тях се помещават отделните факултети. Университетът разполага и с 15 на брой институции с научно-изследователски цели.

Към неговата собственост принадлежат и четири музея, ботаническа градина, научен парк, научна библиотека, предлагаща на студентите и преподавателите фонд от повече от 9 милиона тома, интернет център, издателство, културен център и др. Московският държавен университет има 6 филиала и около 300 катедри. Общата площ на целия университет е повече от един милион квадратни метра. Най-голям е централният му кампус.

Показателно за качеството на образованието в Московският държавен университет е колко хора с постижения в различни области на науката са възпитаници именно на това висше учебно заведение.

От 1992 год. МГУ притежава статута на висше учебно заведение, което се самоуправлява. Това дава повече възможности на ръководството да работят за просперитета на университета.

През последните години Московсият държавен университет продължава да разкрива нови факултети, центрове, катедри и лаборатории. По този начин висшето учебно заведение осъществява много нови междудисциплинарни програми.

Предлагат се над 145 програми за дистанционно образование в повече от 25 подразделения. Освен това университетът се утвърждава като най-голям иновационен център, като създава научен парк. Там научните постижения са превърнати в практически технологии. В дейността около иноващиите в МГУ участие вземат над 2 хиляди учени. Те успешно работят съвместно с водещи организации по света и в страната.

За студентите в Московския държавен университет се предлагат няколко възможности за настаняване: на общежитие; в частни квартири; в пансион или на свободен наем.Екскурзии и почивки до Московския Държавен университет