Вашата оценка 0 от 0 гласа
Екскурзии и почивки до Констанцалиевата къща

Констанцалиевата къща

Това е една от големите запазени и богато украсени къщи в Арбанаси и датира от XVII в. По-късно къщата е купена от Атанас Костанцалията, под чието име е известна и днес. По време на земетресението през 1913 г. тя е разрушена. По-късно е откупена от Леон Филипов, реставрирана с негови средства и предадена на музея.
Къщата е разположена на самата улична линия, от другите страни дворът е ограден с висок зид. Тя е на два етажа, долният е от камък, а вторият е от дърво. В приземния етаж е жилището на пазача (състои се от две помещения), стая за прислугата, маза, складове за стоки, конюшни за няколко коня, скривалище и три стълбища. Входът на къщата е със здрава врата, обкована с широкоглави гвоздеи. Входът за избите също има решетка.
До втория етаж се излиза през главния вход. Той се състои от голяма приемна, гостна (хает), вдясно е зимната спалня, а другата врата от хаета отива за коридора разпределител (фхоризмото). Отляво на коридора е заседателната стая. а отдясно са кухнята, столовата, сервизните помещения. В дъното на коридора врата отвежда до лятната спалня. Срещу нея е вратата на черния вход, а до него чрез малко преддверие се влиза в специалната стая за родилката.
Цялостната вътрешна украса на таваните e гипсова и дървена (с профилирани летви, дърворезба по долапите) - свидетелства за културата, вкуса и изискванията на стопанина към майстора строител. след реставрацията през 1958 г. в къщата е подредена експозиция, показваща бита през XIX в.Това е една от големите запазени и богато украсени къщи в Арбанаси и датира от XVII в. По-късно къщата е купена от Атанас Костанцалията, под чието име е известна и днес. По време на земетресението през 1913 г. тя е разрушена. По-късно е откупена от Леон Филипов, реставрирана с негови средства и предадена на музея.


 Екскурзии и почивки до Констанцалиевата къща