Вашата оценка 5.00 от 1 гласа
Екскурзии и почивки до Арката на Адриан

Арката на Адриан

Арката на Адриан се намира в близост до храма на Зевс. Тя е издигната в чест на римския император Адриан през 131 г. сл.Хр., когато неговите войски завладели града. Издигната е на древния път, свързващ старата Атина с новосъздадения римски град. От двете страни на арката има надписи – на тази, обърната към Акропола, пише: “Това е Атина, бившия град на Тезей”, а от другата: “Това е града на Адриан, а не на Тезей”.
Високата 18 м. врата е направена от мрамор и декорирана в коринтски стил. Адриан е известен със сравнително мирното си царуване и бързото развитие на строителството по негово време. Тогава е реконструирана и крепостната стена около Атина, а Акрполът е превърнат във форт. Така градът се превръща в нещо като втора столица на римската империя.
През царуването на Адриан римската империя  преживява 21 години в мир и благоденствие. Още при възкачването си той опрощава всички данъчни задължения и за  всеобща радост заповядва разписките за дължими суми да бъдат изгорени публично на форума в Рим. Щедро дарява плебса, финансира градовете, поддържа данъците умерени, и следи за административни злоупотреби, назначавайки специални упълномощени лица - куратори. Разширява държавната помощ в много сфери, подобрява пътищата и съобщенията с цел да укрепи връзките между различните територии, премахва практиката на откупуване на данъци в провинциите. Често удостоявал изтъкнати провинциали, или цели селища с римско гражданство.
Добре запознат с положението в повечето провинции императорът е способен и ефективен администратор. В същото време той се стреми да укрепи личната си власт без да накърнява авторитета на римската аристокрация. Юридически за пръв път волята на владетеля носи силата на закон. Във военното дело Адриан решително скъсал със политиката на завоевания подета от Траян, стремейки се да урежда с преговори възникналите външни конфликти. Римската империя окончателно преминава от експанзия към етап на стратегическа отбрана и поддържане на границите.Екскурзии и почивки до Арката на Адриан