Израел

Страната е разположена на брега на Средиземно море. Територията й е определена от резолюция на ООН от 1947 г. - 14.1 хил. кв. км, а заедно с присъединените територии през арабо-израелските войни - 21.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ливан - 79, Сирия - 77, Йордания - 531, Египет - 206. Има брегова линия 255 км, от които със Средиземно море - 188 км, Мъртво море - 106, и Червено море - 11 км. Релеф - по крайбрежието - хълмиста равнина, прехождаща на изток в слабо разчленено плато с височина 500-800 м, спускащо се стръмно към падината Гхор (Ел Гор). Там протича река Йордан и се е образувала най-дълбоката депресия на земята - Мъртво море (-392 м).

Климат - субтропичен, средиземноморски, в падината Гхор и на юг - преходен към тропичен, сух. Средни януарски температури от 6 до 18 градуса Сº, юлски темп. от 24 до 30 градуса Сº. Валежи - 400-800 мм, в падината Гхор и на юг в пустинята Негев - под 100 мм. Растителност - средиземноморска, храстова. 5 % от територията са заети от гори, във вътрешността - сухи степи и пустини.

Население - 6 930 хил. жит. Гъстота - 323.2 жит. на кв. км. Естествен прираст - 15. Средна продължителност на живота - мъже - 76 г., жени - 79 г.

Етнически състав - евреи - 83.1 %, палестински араби - 16.8 %, други - 0.1 %.

Официален език - иврит (староеврейски). Други - идиш, шпаньол, арабски, руски.

Конфесионален състав - юдаисти - 88.3 %, мюсюлмани - 9.0 % (от тях сунити - 86.9 %, шиити-друзи - 13.1 %), християни - 2.7 % (от тях православни - 30.5 %, гръко-католици (униати) - 38.1 %, католици - 15.2 %, протестанти - 5.6 %, други - 10.6 %). Извън страната живеят над 8 млн. евреи, главно в САЩ, Западна Европа, Русия, Украйна, Австралия и др. Градско население - 91 %.

Столица - Йерусалим (650 хил. ж.). По-големи градове - Тел Авив (450 хил. ж.), Хайфа (355 хил. ж.), Холон (200 хил. ж.), Рамат Ган (160 хил. ж.), Беер Шева.

Административно деление - 6 окръга.

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - населена от племената на ханааните; XVI в. пр. Хр. - Египет завладява страната; XIII в. пр. Хр. - заселване на древноеврейските племена; XI в. пр. Хр. - образувано Израелското царство - Саул; 928 г. пр. Хр. - разпада се на две царства - израелско на север и юдейско на юг; 722 г. пр. Хр. - Израелското царство е завзето от асирийците; 528 г. пр. Хр. - Юдейското царство е окупирано от Вавилон; 539 г. пр. Хр. - цялата територия е към държавата на Ахеменидите; 332 г. пр. Хр. - завладяна от Александър Македонски; 63 г. пр. Хр. - владение на Рим; 0 г. - раждане на Исус Христос в град Витлеем; 6 г. - в състава на римската провинция Палестина; 33 г. - разпъването на Исус Христос на хълма Голгота; 395 г. - в състава на Византийската империя; 640 г. - арабско нашествие; 1099 г. - I кръстоносен поход - образуване на Йерусалимско кралство; 1187 г. - разгром на кръстоносците от Египет; 1516 г. - в състава на Османската империя; 1914-1918 г. - английска окупация - заселване на 452 хил. евреи до 1948 г.; 14 май 1948 г. - по решение на ООН е провъзгласена независима държава Израел. Територията на Палестина е разделена на еврейска и арабска държава; 1948-1949 г. - израело-арабска война; юни 1967 г. - нова арабско-израелска война - Израел окупира територии от Египет, Сирия, Йордания и източната част на Йерусалим; 1979 г. - съглашение за мир между Египет и Израел, върнат на Египет Синайският п-в; 1993 г. - мирно съглашение с Организацията за освобождение на Палестина за автономия; 1994 г. - съглашение за Газа и Йерихон; 2000 г. - преговори със Сирия за връщане на Голанските възвишения.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - еднопалатен кнесет (120 депутата, избирани за 4 години). Изпълнителна власт - правителство и премиер-министър.

Парична единица - шекел (NIS) = 100 агори

Стопанство - развита индустриална страна, специализирана в развитието на наукоемки отрасли - медицинска електроника, средства за връзки, компютри. Машиностроене, военна промишленост, електроника, химическа промишленост, обработване на скъпоценни камъни. Добива се нефт - 12 млн. т годишно, и газ. Главни селскостопански култури - цитруси (1.5 млн.т. годишно), зърнени, захарно цвекло, памук, тютюн, картофи, маслини и др. Обработват се 22 % от територията на страната.

Транспорт - шосета - 16 хил. км; ж.п. линии - 890 км. Главни пристанища - Хайфа, Ейлат. Международно летище - Тел Авив.

Туризъм - много добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от 1.5 млн. туристи и има приходи от близо 2 млрд. щ.д.

От София до Йерусалим - 1 612 км

Местна валута - Нов израелски шекел (ILS)
1 BGN = 0.3975ILS (съгласно фиксирания курс на БНБ за 2011 г.)

Престъпност и сигурност
Израелската държава поддържа стриктни мерки за сигурност по отношение на сигурността на жителите си. Ниско ниво на престъпност.

Часова зона: UTC+2 (корекция за лятно време)
Интернет домен: .il
Телефонен код: +972

Допълнителна Информация
География
Израел граничи с Ливан, Сирия, Йордания и Египет, но има мирни договори само с последните две държави. Има излаз на Средиземно море, залива Ейлат/Акаба на Червено море, и Мъртво море.

Климат
Климат - субтропичен, средиземноморски, в падината Гхор и на юг - преходен към тропичен, сух. Средни януарски температури от 6 до 18 градуса Сº, юлски темп. от 24 до 30 градуса Сº. Валежи - 400-800 мм, в падината Гхор и на юг в пустинята Негев - под 100 мм. Растителност - средиземноморска, храстова. 5 % от територията са заети от гори, във вътрешността - сухи степи и пустини.

Население и език
Населението на държавата Израел възлиза на над 7 000 000 души. Към 2001 г. 81% от гражданите на Израел са били от еврейски етнически произход. Другата голяма етническа група са арабите. От тях мнозинството (около 91%) са сунити-мюсюлмани. Едва 9% от израелските араби са християни - православни, маронити, католици, протестанти. Болшинството от израелските араби считат себе си за палестинци. Около 1.5% от населението на Израел принадлежи на други етнически групи. Там живеят и около 50 хил. български евреи. Официални езици: иврит, арабски

Забележителности
Да минете по „Виа Долороса” (улица в стария Йерусалим) и да се докоснете до камъка, на който се е облегнал Христос, падайки под тежестта на кръста. Да напишете бележка до Бога със своето най-съкровено желание и да я сложите в цепнатина между камъните на Стената на Плача. Бог е обещал да бъде на тази стена винаги. Това е мястото, на което най-добре се чуват и изпълняват молитвите. Дори хора, които не са религиозни и особено вярващи казват, че тук, до стената, чувстват особена енергия. Може би това е енергията на тези, които стотици години са донасяли тук болка и радост, мъка и късмет, вяра и неверие. Да се изкачите на храмовия хълм до джамията „Кубат ас-Сахра”, защото именно на това място старозаветния Авраам е принесъл в жертва Исаак. Тук се е намирала светая светих на Храмовия хълм и оттук Мохамед се е възнесъл на небето – така, че от неговата святост скала надвиснала над него и само Архангел Джибраил, познат ни като Гавраил, със своята ръка върнал скалата на мястото й. Над скалата преди 13 века са построили „Купола на Скалата“. За съжаление, ако не сте мюсюлманин, няма да можете да влезете в Купола, но дори и само пребиваването до такъв артефакт раздвижва кръвта. Да посетите Храма на Божи гроб с цял списък от места, които всеки християнин трябва да види поне веднъж в живота си. Например, в центъра на Голгота стои олтар, в основата на който има малко отверстие. Това е достъп до мястото, където е стоял кръста с разпнатия Исус. Милиони ръце са го докосвали и може би от това сякаш той пари дланите ви и едновременно се усеща хлада на планината. Да почетете вестник, докато се къпете в Мъртво море. Да, да, именно това е любимо занимание и забава за много туристи. А главното е, че не е нужно никакво напрежение: лежиш на водата, а тя те поддържа и ти четеш последните хроники. И това е разбираемо – водата е толкова солена, че човек се отпуска без да потъва. Мъртво море като най-ниската точка на земята се е образувало на място на разделянето на две тектонични плочи. Точно в тази цепнатина се е образувало и морето. Да видите древноримската Кесария. Изненадващо, но в самия Рим се е съхранила по-малко от древноримската архитектура, отколкото в Израел. Ето, например, в Кесария – и древноримското пристанище, и хиподрума, и останките от римски бани, дворци и дори амфитеатъра, който е реконструиран и в него от време на време се провеждат различни концерти. Да отидете на екскурзия през пустинята Негев и „да се разходите“ по кратера Махтеш Рамон. В онези далечни времена, от които не са останали никакви писмени източници и дори скална живопис, тази територия е била под древно море. В продължение на милиони години тук са се отлагали тонове мека почва, горните слоеве на която с течение на времето са се втвърдили. А по време на силна тектонична активност морето е изчезнало, плочите от движението съвсем са се събрали и са оформили платформа. С течение на времето горната част на платформата се е обветрила, създавайки огромен естествен кратер в центъра на пустинята Негев. Да посетите рибарското село Капернаум. Освен остатъци от голяма стара синагога и единственото каменно изображение на еврейска скиния, където са били съхранявани скрижалите на Завета, тук се намира и къщата на апостол Петър и всъщност това е мястото, където Христос е ходил по водата. Да се кръстите в река Йордан. Мястото, което всяка година събира стотици хиляди поклонници от цял свя21т се нарича Ярденит. Но малко хора знаят, че това не е истинското място на кръщението на Христос. Истинското се намира в Йорданската долина в Палестина, недалеч от границата с Йордания и се нарича Витавара. Не е толкова лесно да стигнете до него, но е възможно. Между другото, то още е известно и като мястото, където 12-те племена на Израел са въведени в Обетованата Земя. Да пробвате раплинг и да изпитате силата си, волята, а също и да почувствате страха от височините на каньоните край Мъртво море. Раплинг – това е контролирано спускане от планината с алпинистко оборудване. Опитвали ли сте… ех, какъв адреналин! Това със сигурност не е всичко, което можете да видите в Израел. Има ги и град Ейлат с Червено море, и коралите, и Тел Авив с нощните му барове, и невероятните ресторанти с вкусна храна, и Бахайските градини в Хайфа, и Рош ха Никра на границата с Ливан.

Кухня
Според еврейските религиозни закони е забранена консумацията на свинско, заешко и раци. Също така месните и млечните храни не се смесват. Характерна за юдаизма е храната кашер — приготвена и сервирана в специални съдове и определен начин в съответствие с религиозните норми, описани в свещената Тора. Хумусът е най-популярната храна. Приготвя се от вид леблебия и прилича на бяло пюре, което се „избърсва“ с пита. Фалафелът се смята за националната бъра закуска и се приготвя от същата леблебия.

Сувенири и подаръци
Сувенирите с християнска тематика обикновено се намират в арабските магазини на стрия град: кръстчета; икони; медальони. В тях и пазарлъкът върви по-лесно. С израелските търговци пазаренето е почти невъзможно. Изделията от сребро и злато са в голямо разнообразие: ръчно изработени пръстени, колиета, гривни, обеци и медальони. Козметиката от Мъртво море е известна и търсена: соли; кремове; гелове и др. Картичките и предмети от бита са навсякъде. Интересна и търсена е арменската керамика с оцветени съдове, вази, керемиди, чаши, халби и др. В повечето музеи има прекрасни сувенирни магазини, както и красиви опаковки за тях. В арабските магазини има и наргилета

Работно време на магазините
Освен магазинчетата в стария град, популярниte търговски улици се намират на запад от стария град (в посока към хотела). Това са YAFO, BEN YAHUDA и AGRIPPAS. Тези 3 улици се събират при площад Цион (Kikkar Ziyyon). Тук са и магазините за дрехи. И не забравяйте, че всички очакват от Вас да се пазарите ! Aко продължите по YAFO, ще стигнете до особено колоритния пазар MAHANE YEHUDA, който е множество от открити и покрити улици. Всичко е прясно: плодове, зеленчуци, сладкиши и разбира се навсякъде ще откриете подправки.

Посолство
Посолство на Република България в Държавата Израел Адрес: 21, “Leonardo da Vinci” str., Tel Aviv 64733, Israel Тел.: +972 3 696 13 78 Консулска служба Приемно време от понеделник до четвъртък – от 10.00 ч. до 13.00 ч. петък – 10.00 ч. – 12.30 ч. Внимание! Консулската служба при посолството работи с предварително записани часове. Телефони от 9:00 до 17:30 ч.: + 972 3 696 13 78 от 9:00 до 9:30 ч. и от 14:00 до 17:30 ч.: + 972 3 696 13 61 Спешна линия: +972 547640089; +972 546680551 E-mail: Embassy.TelAviv@mfa.bg Website: www.mfa.bg/embassies/israel Български почетен консул Мони Леон Бар (Moni Leon Barr) гр. Еърпорт сити (AirportCity) Адрес: Hadagan St.17 Savyon, Israel Тел.: +972 3 535 13 95; +972 3 935 00 70 Факс: +972 3 935 01 70

Запишете се БЕЗПЛАТНО за нашият електронен бюлетин и ще получавате първи най-новите ни оферти и промоции